Make your own free website on Tripod.com
Home | Pengenalan | Ciri-ciri Murid Pemulihan
KONSEP:
Pendidikan Pemulihan Khas ialah satu perkhidmatan yang diadakan khusus untuk murid-murid yang menghadapi kesulitan pembelajaran khususnya dalam menguasai satu-satu kemahiran membaca, menulis dan mengira.
MATLAMAT:
Program Pemulihan Khas disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran-kemahiran asas 3M yang belum dapat dikuasai dalam tempuh masa yang ditetapkan.
OBJEKTIF:
1.membantu murid-murid mengatasi masalah pembelajaran dalam menguasai kemahiran asas 3M.
2.membantu murid-murid mengubah sikap negatif dan tingkahlaku yang menjejaskan proses pembelajaran dan memupuk serta mengembangkan sikap yakin diri dan positif terhadap pelajaran.