Make your own free website on Tripod.com
Home | Pengenalan | Ciri-ciri Murid Pemulihan
Ciri-ciri Murid Pemulihan

1.Emosi dan tingkahlaku
   - terlalu merendah diri, risau, takut, sedih, cepat bosan terhadap pelajaran,  
     malas, pasif.
 
2.Sosial
   - tidak duduk diam, gelisah, suka ganggu kawan, pendiam, suka menangis,
     selalu ponteng sekolah.
 
3.Kesihatan
  - badan nampak lemah, selalu sakit, masalah penglihatan, lemah pergerakan
    lokomotor, tidak mementingkan kebersihan diri.
 
4.Kesediaan belajar.
   - tidak bersedia untuk belajar, kurang perbendaharaan kata, kurang
     pemahaman, kurang matang, IQ rendah.
 
5.Pengamatan
   tidak kenal bentuk, saiz, warna, turutan; keliru dengan arah,tidak boleh
   mengingat kembali, lemah pergerakan, tidak kreatif.